ZorgData

 

ZorgData is een programma voor Inloophuizen voor patiënten. Met ZorgData kunt u gemakkelijk de gegevens van cliënten en vrijwilligers bijhouden en de inzet van vrijwilligers plannen. Een ingebouwde statistiekfunctie maakt het u mogelijk om rapportages snel en doeltreffend te genereren. Een licentieovereenkomst voor ZorgData geeft u het recht het programma naar eigen inzicht verder aan uw specifieke wensen aan te passen.

Details van het programma

In het hoofdmenu ziet u de toegang tot de verschillende rubrieken:

In de hoofdrubriek Passanten worden summiere gegevens vastgelegd van inlopende bezoekers, zoals aantallen en bezochte activiteiten.

In de hoofdrubriek Alle relaties vindt u de basisgegevens van alle soorten relaties van de instelling.

U komt bijvoorbeeld in een rubriek waarin u de gegevens van de vrijwilligers bijhoudt.

 

Daar registreert u bijvoorbeeld op welke dagen de vrijwilliger niet beschikbaar is, wanneer vakanties zijn geplanned, welke cursussen zijn gevolgd etc.
Tevens vindt u hier de mogelijkheid om met een druk op de knop een gepersonaliseerd vrijwilligerscontract af te drukken.

In de hoofdrubriek Cliënten vindt u alles bijeen dat specifiek van toepassing is op de cliëntrelaties.

U kunt hier onder andere cliënten toewijzen aan de verschillende activiteiten. U krijgt tevens gemakkelijk inzicht in de deelname aan de verschillende activiteiten. Voorts kunt u hier de standaardrelatiegegevens aanvullen met meer specifieke informatie voor de in het huis aanwezige professionals.
Tevens kunt u hier een cliëntenkaart afdrukken waarop de naam, het relatienummer en een barcode staan. De cliëntenkaart wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de registratie van de uitleen van boeken in de infotheek.

De hoofdrubriek Rapportages omvat rapportages over het gebruik van de verschillende geboden faciliteiten over de door u gewenste periode.

De hoofdrubriek Infotheek is voor gasten als afzonderlijk programma-onderdeel bereikbaar. Zij vinden daar informatie over literatuur over hun ziekte en kunnen er boeken lenen.

 

Bij Een boek lenen of Een boek terugbrengen volstaat eenvoudig het uitlezen van de barcode van het boek en van de cliëntenkaart.

In de hoofdrubriek Beheer vindt u alles om het programma te beheren:

 

U kunt er programma's definiëren en activiteitengroepen aanmaken.
U kunt de intake van vrijwiligers vastleggen. U beheert er de Infotheek door nieuwe titels aan de literatuurlijst toe te voegen en te bepalen welke titels u wilt uitlenen. U kunt er gemakkelijk inzien welke boeken al lang uitgeleend zijn aan één cliënt etc.

In de klachtenregistratie kunt u klachten vast laten leggen en eenvoudig zicht houden op de afhandeling daarvan.

In het menu onderdeel vaste parameters tenslotte hebt u de gelegenheid om het programma aan uw wensen aan te passen:

 

Bij de Instellinggegevens kunt u onder andere de vaste elementen uit het vrijwilligerscontract naar eigen inzicht aanpassen. Bij Ruimten geeft u aan in welke locaties de verschillende activiteiten plaatsvinden. Bij Soorten verwijzers kunt u aangeven welke verwijzers u wilt opnemen in de registratie en bij Zorgverzekeraars vindt u een keuzelijst met de meeste zorgverzekeraars waarvan u bij de cliëntenregistratie de polisnummers kunt opgeven.

De opgave van de vaste parameters is een eenmalige werkje dat u daarna heel veel onnodige moeite bespaart.